Velkommen til Medlemssupport 

For at forenkle processerne med henvendelser til kasseren, medlemsadministrator og bestyrelsen, bruger vi et enkelt sagssystem.
Hver henvendelse får sit eget sagsnummer som du og bestyrelsen kan bruge til at følge sagen.

Her kan du f.eks. lave forespørgsler på følgende:
Til kasserer:
- Udbetaling fra burblekonto 
- Refusion af udlæg
Til medlemsadminstrator:
- Indmelding i klubben
- Genindmeldelse
- Klubskifte til Aversi Faldskærms Club
- Tilmelding til betalingsservice for kontingent
Øvrige:
- Generelle forespørgsler til bestyrelsen.